Recensioner

Recensioner


Ur Nätupplagan för Västmanlands läns tidning, VLT.se, 15 nov 2010:

(Pustar, slädspår och tankens flykt – En konsert med endast samtida kvinnliga tonsättare, Västerås konstmuseum. Dirigent: Jerica Gregorc Bukovec)


Vi fick bland annat höra Karin Rehnqvists glada och kraftfulla Haya!, Kim Hedås sorgmodiga Sand och Molly Telemans sensuella Som en våg, där hon tonsatt Pär Lagerkvists kärleksdikt. Några av sångerna gestaltades inte genom ord som sjöngs – utan ljud som uttrycktes. Det pustades, visslades, hummades, skrålades och gnolades i stämmor. Tillsammans blev det vackra uttryck och ljudbilder som fascinerade.

Konserten avslutades med afrikanska influenser i The Soul Invocation av Kristina Aspenqvist, som var på plats och spelade med i körsången på sina slagverk.


Ur Falu Kuriren, Borlänge Tidning och Södra Dalarnes Tidning, 26 mars 2005:

(J. S. Bach, Johannespassionen, Ulrich Cordes, Thomas Vanlede, Daniel Åberg, Emma Axelsson, Anna Zander, Mikael Wedar, musiker från Kungliga Musikhögskolan, Stockholm. Dirigent: Cecilia Martin-Löf)


Varje gång jag hör Johannespassionen ryggar jag nästan tillbaka för den skildring av judarnas pöbel som Bach valde. KFUM-kören hade en drabbande kraft i “Bort med honom! Korsfäst honom!”

Kören gjorde flera utsökta insatser. Till exempel i Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine när också avmätt lyriska partier skulle hanteras. KFUM:s kammarkör imponerade, helt enkelt.


ur Svenska Dagbladet, 28 april 2002:

(Mahlers symfoni nr 2, Radiosymfonikerna, Bachkören, Gustaf Sjökvists kammarkör, KFUMs Kammarkör, Kammarkören Svenska Röster, Anne Sofie von Otter, Miah Person. Dirigent: Manfred Honeck.)


“Med hundra sångare på läktaren (fyra sammansvetsade elitkörer i en smidig och fast klangkropp medan radions ordinarie körer firade av Claudio Abbado med Brahms Schicksalslied i Berlin) samt långt fler musiker på podiet behövde Mahlers andra symfoni verkligen det psykologiska extrautrymme som skapats tack vare Berwaldhallens lyckade akustiska modifiering. Men minst lika laddade var också momenten av tystnad då ingen vågade andas.


ur Vestmanlands Läns Tidning, 21 november 2000:

(Konsert i Ansgarskyrkan Västerås)


__Jan Sandströms Sanctus inledde konserten på det numera populära sättet med körmedlemmarna placerade en och en utefter publikraderna. Det kräver mycket av varje enskild sångare att bära sin stämma och här var det extra känsligt med verkets “talande” pauseringar. Resultatet var ändå lyckat.


Bäcks Natten är framskriden, med utgångspunkt från tre nytestamentliga texter, fick många täta intensiva moment.


Kören sjöng den med smidiga och varliga nyanseringar…


… ett avancerat, smakfullt sammanställt program och en inkännande, stilmedveten kör…__


Jurykommentarer, 6-9 juli 2000:

(Körtävling Spittal an der Drau)


__Kategori B (folkmusik): 4e plats, 89 poäng.

Körmusik på hög sånglig och musikalisk nivå. Den enstämmiga Den signade dag var berikande för hela tävlingsprogrammet.


Kategori A (konstmusik): 2a pris, 92 poäng

Samuel Barbers Mary Hynes fick omdömet “Bästa interpretation”.


I frivilliga programmet utmärkte sig Friede auf Erden som blev en höjdpunkt i tävlingen. Detta verk ligger på gränsen för det sångbara och vi lovprisar modet att ta risken, utan det gives ingen konst.__


ur Fagerstaposten, 13 oktober 1999:

(Konsert i Norbergs kyrka)


__En oförglömlig kyrkkväll med KFUM:s kammarkör.


Kammarkören började med en lovsång av Francis Poulenc, Exultate Deo och porten till det undermedvetna öppnades.


Kören fick applåder av en stående publik…__


ur Lars Gullinsällskapet, Nyhetsbrev hösten 1999:


__Från min synvinkel som Lasse Gullin-entusiast, var konserten en överaskning såtillvida att den bestod av populär musik fullt ut. Folk tyckte enormt mycket om just denna aspekt …


… Just den här typen av kör har hittat ett intressant sätt att omvandla Gullins musik till någonting som vem som helst kan njuta av. För min del var jag inte ett dugg besviken. Tvärtom lärde jag mig någonting nytt.__


ur Södermanlands Nyheter 23 februari 1999:

(Dubbelkörkonsert, KFUMs kammarkör & Maria Magdalena Motettkör)


__… ett gästspel i lördags eftermiddag av två sammanslagna körer från Stockholm. Sådant brukar bli givande, och så även denna gång.


Femtio sångare … säkra, rutinerade och med en svår repertoar därefter. Och det behövs tonsäkerhet och lungvolym av en kör som vill ge sig på Richard Strauss “Der Abend” ur opus 34 … För sångarna gäller det att hålla reda på 16 stämmor, odla klang och dynamik och att klara högromantikens alla tonartsbyten. Det gjorde de också…


… imponerade kören i den 12-stämmiga kantaten “Figure Humaine” av Francis Poulenc, årets 100-årsjubilar.


… Anders Hillborgs gåtfulla “Mouyiyuom”. … tolv spännande minuter och vackert att höra.__


ur Östersundsposten 29 juni 1998:

(Musik vid Storsjön)


__KFUMs kammarkör är en kör som representerar det riktigt goda i Körsverige. Klang, nyansering, musikalitet och utstrålning. Den kören har allt och gjorde tre mycket goda insatser med I denna ljuva sommartid, den underbart vackra Jag såg, av Lars Gullin samt Singet dem Herrn, av J S Bach. 7:


… var det den dynamiska kraften och intensiteten i uttrycket som var körens mest framträdande egenskap, exempelvis i den gradvisa stegringen i Otto Olssons Jesu Corona celsior eller glöden i stycket I soluppgången …__


ur Upsala Nya Tidning 18 februari 1997:


Under en komprimerad körtimme i Gottsunda kyrka framträdde KFUM:s kammarkör under tillfällig ledning av Gunnar Eriksson. Med sånger alltifrån 500-talet till nutid flöt programmet ihop till en fantastisk mosaik, …

… Körens flexibla förmåga var beundransvärd, …


ur Västerviks Tidning 15 juni 1996:


“… Vilken kör! Jag tänker på KFUMs Kammarkör från Stockholm som inledde serien “Sommarkvällsmusik” i Västervik. Jag skriver detta ett par timmar efter att sången tystnat men det går inte att få den ur huvudet. Nåja viljan saknas. …Visst finns det goda körer här också, men så vidunderligt skönt som KFUM-kören får till det mäktar inte många blandade körer i vårt land."

Copyright  ©  All Rights Reserved